دسته بندی

Share

» :: پروژه و تحقیق- انواع سازه های نوین در معماری- در 85 صفحه-docx
--- خرید و دانلود محصول

1395/09/09
انواع سازه های نوین در معماری،سازه های جدید،سازه های مدرن،معماری مدرن،سازه های مدرن در معماری،سازه های چادری،سازه های غشایی،سازه های پوسته ای،معماری پارچه ای،سازه های فضاکار،چلیک ها،گنبدها